Insector

Advies en ondersteuning van organisaties bij het op gang brengen en houden van organisatieverbetering en -vernieuwing.

Wat doet Insector?

Insector ondersteunt organisaties bij het op gang brengen en houden van organisatieverbetering en -vernieuwing. De focus van Insector ligt daarbij op sectororganisaties, zoals branche- en beroepsverenigingen, sportbonden, CAO-fondsen en sectorale uitvoerings- en opleidingsorganisaties.

Als beleidsmaker binnen uw organisatie wilt u inzicht hebben in de voor uw organisatie relevante trends en ontwikkelingen. Het onderzoeken en monitoren hiervan is noodzakelijk om op gefundeerde wijze uw strategie te kunnen formuleren. 

Beleids- of strategisch onderzoek is maatwerk. Insector heeft daarom verschillende methodes ter beschikking die kunnen worden ingezet. 

Insector werkt op basis van een zorgvuldige intake en ontwerpt op basis daarvan een maatwerktraject rekening houdend met:

  • de bestaande situatie binnen de verschillende organiseercomponenten van de organisatie in kwestie;
  • beeld van de (op handen zijnde) veranderingen in de omgeving m.b.t. opdrachtgevers, concurrenten en overheidsbeleid;

Waar passend wordt het traject gestart met een interviewronde, bij voorkeur in directe samenwerking met een vertegenwoordiger van de organisatie zelf. Volgend op het ontwerp van het traject draagt Insector ook zorg voor de actieve begeleiding van het traject in de vorm van het ondersteunen van de verantwoordelijke(n) binnen de organisatie bij de implementatie.

Voor wie?

Sectororganisaties

Nederland kent een groot aantal sectororganisaties; organisaties die als samenwerkingsverband zijn opgericht met als doel het behartigen van de belangen van een bepaalde groep (zoals ondernemers, werknemers, consumenten of sporters) of rond een bepaald thema (zoals het milieu of onderwijs).

Het werk van al deze organisaties, het zogenaamde sectororganiseren, lijkt onderling sterk op elkaar. Ze hebben allen te maken met een achterban, met een specifiek collectief belang dat vervolgens via een organisatorisch verband, met een bestuur en meestal een secretariaat, wordt behartigd. Bestuurlijke besluitvorming, periodieke communicatie met de achterban, lobby richting overheden vormen typisch activiteiten die aan het sectororganiseren gekoppeld zijn.

Activiteiten van Insector richten zich met name op strategieontwikkeling, management van projecten en programma’s  en ontwikkeling van medewerkers. 

Insector heeft o.a. de volgende organisaties als opdrachtgever (gehad):

  • Techniek Nederland
  • OnderhoudNL
  • Branchevereniging VHG
  • A&O Metalektro
  • GGD GHOR Nederland
  • VOC
  • NOA

Samenwerking

In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgebouwd bij de ondersteuning van organisaties die de stap zetten naar regisserend opdrachtgeverschap bij het bouwen en onderhouden van hun vastgoed. Het gaat dan om woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen. Die ervaring heb ik gecombineerd met die van Michiel van Eeten en Vincent van der Kraan en dat heeft in 2020 geleid tot de oprichting van De Wevers. De Wevers adviseert en ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers om tot een goede en resultaatgerichte samenwerking te komen. Voor meer informatie zie: www.dewevers.nl

Over mij

Marc Wichman

Van origine ben ik econoom en jurist. Deze inhoudelijke achtergrond heb ik vervolgens uitgebreid met kennis en vaardigheden op het gebied van proces- en verandermanagement. Ik heb bestuurs- en managementervaring opgebouwd in verschillende functies binnen sectororganisaties en overheden. Ik ben dan ook goed bekend met complexe besluitvormingsprocessen. Ik ontwerp en regisseer trajecten voor organisatieverandering. Met aandacht voor de harde én zachte kant van samenwerken.

Contact

Insector
Hoofdstraat 100b, 3972 LC
Driebergen-Rijsenburg
tel: 06-55833053
info@insector.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.